Hoveniersbedrijf Nederland, waar u alle hoveniers vindt

Akkoord cao voor het hoveniersbedrijf bereikt !

De hoveniers- en groenvoorzieningsbranche heeft een nieuwe cao. De VHG, CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten hebben hierover een akkoord bereikt. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2009 tot 1 maart 2010.


  • een loonsverhoging van 0,6% per 1 januari 2010;
  • een verhoging van de premie voor het Colland scholingsfonds met 0,4% gelijk te verdelen over werkgevers en werknemers;
  • per 1 juli 2009 een premie van 0,2% -te betalen door de werkgever- voor de opbouw van rechten voor medewerkers in het kader van leeftijdbewust personeelsbeleid.


Verder hebben de functiegroepen 5 en 6 er in de salarisschalen een periodiek aan de bovenkant bij gekregen. Voor instromers zijn aan schaal 1 twee periodieken aan de onderkant toegevoegd. Met betrekking tot adv-dagen is overeengekomen dat werkgevers en -nemers in overleg kunnen bepalen dat (een deel van) de vrij opneembare adv-dagen tegen 100% worden uitbetaald.

Bron: Tuin & landschap